Tipuri de studii de piață: un ghid pentru începători

I. Introducere

Cercetarea de piață este procesul de colectare, analiză și interpretare a informațiilor despre o anumită piață țintă, concurență sau industrie. Este un aspect crucial al procesului de planificare a afacerii și ajută companiile să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la produsele, serviciile și strategiile lor generale.

Există două tipuri principale de cercetare de piață: primară și secundară. 

Cercetarea primară a pieței implică colectarea de date direct de la sursă, prin metode precum sondaje, grupuri de discuții și interviuri. Acest tip de cercetare este, de obicei, mai costisitor și necesită mai mult timp, dar permite companiilor să obțină informații specifice și aprofundate, adaptate nevoilor lor.

Cercetarea secundară a pieței, pe de altă parte, implică utilizarea datelor existente care au fost deja colectate de altcineva, cum ar fi statisticile guvernamentale, rapoartele din industrie sau site-urile web ale companiilor. Acest tip de cercetare este, în general, mai puțin costisitor și mai rapid de efectuat, dar este posibil să nu fie la fel de specific sau de actualizat ca cercetarea primară.

Cercetarea de piață poate fi, de asemenea, clasificată ca fiind calitativă sau cantitativă. 

Cercetarea calitativă presupune colectarea și analiza datelor care nu sunt numerice, cum ar fi cuvinte, imagini sau sentimente. Este adesea utilizată pentru a explora o problemă sau un subiect mai în profunzime și poate fi deosebit de utilă pentru a înțelege nevoile, atitudinile și motivațiile consumatorilor. Metodele de cercetare calitativă includ grupurile de discuții, interviurile aprofundate și observația.

Cercetarea cantitativă, pe de altă parte, implică colectarea și analiza datelor numerice. Este adesea utilizată pentru a testa ipoteze și pentru a măsura eficacitatea unei anumite strategii sau campanii. Metodele de cercetare cantitativă includ sondaje, experimente și analize statistice.

Există multe motive diferite pentru care companiile efectuează cercetări de piață. Unele dintre cele mai frecvente includ:

 • Pentru a înțelege mai bine nevoile și preferințele publicului lor țintă
 • Pentru a identifica noi oportunități de piață
 • Pentru a dezvolta noi produse sau servicii
 • Pentru a evalua fezabilitatea unei noi idei de afaceri
 • Pentru a urmări succesul unei campanii de marketing
 • pentru a evalua performanța unui produs sau serviciu
 • identificarea și analiza concurenților

În general, cercetarea de piață este un instrument vital pentru întreprinderile de toate dimensiunile, deoarece le ajută să adune informațiile de care au nevoie pentru a lua decizii informate, bazate pe date. Poate consuma mult timp și poate fi costisitoare, dar informațiile și cunoștințele obținute în urma cercetării de piață pot ajuta întreprinderile să rămână în fața concurenței și să reușească pe piața actuală, care evoluează rapid și constant.

Importanța cercetării de piață în afaceri

Cercetarea de piață este o parte esențială a procesului de planificare a afacerii, deoarece ajută companiile să adune și să analizeze informații importante despre piața țintă, concurența și industria lor. Prin efectuarea de cercetări de piață, întreprinderile pot lua decizii informate, bazate pe date, care le pot ajuta să reușească pe piața actuală, în ritm rapid și în continuă evoluție.

Unele dintre beneficiile cheie ale cercetării de piață pentru întreprinderi includ:

Îmbunătățirea procesului decizional: Cercetarea de piață ajută întreprinderile să adune datele și informațiile de care au nevoie pentru a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la produsele, serviciile și strategiile lor generale. Înțelegând nevoile, preferințele și comportamentele publicului lor țintă, întreprinderile își pot adapta mai bine ofertele pentru a răspunde nevoilor clienților lor.

 • Eficiență sporită: Cercetarea de piață poate ajuta întreprinderile să identifice domeniile în care își irosesc resursele, cum ar fi eforturile de marketing care nu dau rezultatele dorite. Prin identificarea și abordarea ineficiențelor, întreprinderile pot economisi timp și bani și își pot aloca resursele mai eficient.
 • Avantaj competitiv: Prin efectuarea de studii de piață, întreprinderile pot obține informații valoroase despre concurenții lor și despre piață în ansamblu. Acest lucru le poate ajuta să identifice oportunitățile de a se diferenția de concurență și de a oferi ceva unic publicului lor țintă.
 • O mai mare satisfacție a clienților: Înțelegând nevoile și preferințele clienților lor, întreprinderile pot dezvolta produse și servicii care să răspundă mai bine nevoilor publicului lor țintă. Acest lucru poate duce la creșterea satisfacției și loialității clienților, ceea ce poate conduce în cele din urmă la creșterea vânzărilor și a veniturilor.
 • Gestionarea riscurilor: Cercetarea de piață poate ajuta întreprinderile să identifice riscurile și provocările potențiale, cum ar fi schimbările în comportamentul consumatorilor sau schimbările în peisajul concurențial. Anticipând aceste riscuri, întreprinderile pot lua măsuri proactive pentru a le atenua și pentru a reduce șansele de impact negativ asupra operațiunilor lor.

Definiția cercetării primare de piață

Cercetarea primară de piață este un tip de cercetare de piață care presupune colectarea datelor direct de la sursă. Acest tip de cercetare este, de obicei, mai costisitor și necesită mai mult timp decât cercetarea de piață secundară, care utilizează date existente care au fost deja colectate de altcineva, dar permite întreprinderilor să obțină informații specifice, aprofundate și adaptate nevoilor lor.

Există mai multe metode de cercetare primară a pieței, inclusiv:

 • Sondaje: Sondajele sunt o metodă obișnuită de cercetare primară a pieței, deoarece permit întreprinderilor să colecteze date cantitative de la un număr mare de persoane în mod rapid și eficient. Sondajele pot fi efectuate în persoană, prin telefon sau online și pot fi administrate unui eșantion de populație sau întregii populații, în funcție de mărimea publicului țintă și de obiectivele cercetării.
 • Grupuri de discuții: Grupurile de reflecție presupun reunirea unui grup mic și divers de persoane pentru a discuta și a oferi feedback cu privire la un anumit produs, serviciu sau concept. Grupurile de discuții pot fi realizate în persoană sau online și, de obicei, sunt moderate de un facilitator calificat. Această metodă de cercetare primară a pieței este utilă pentru colectarea de date calitative și aprofundate despre atitudinile, percepțiile și comportamentele consumatorilor.
 • Interviuri: Interviurile presupun conversații individuale cu persoane sau grupuri mici și pot fi realizate în persoană, prin telefon sau online. Interviurile sunt o metodă utilă de cercetare primară a pieței pentru colectarea de informații detaliate și aprofundate despre un anumit subiect sau problemă.
 • Observații: Observațiile presupun colectarea de date prin urmărirea și înregistrarea comportamentului oamenilor într-un cadru natural. Această metodă de cercetare primară a pieței poate fi utilă pentru a înțelege modul în care oamenii utilizează produsele sau serviciile în situații reale.

Există mai multe avantaje ale utilizării cercetării primare de piață, printre care:

 • Permite întreprinderilor să colecteze informații specifice și aprofundate, adaptate nevoilor lor.
 • Permite întreprinderilor să controleze procesul de cercetare și să se asigure că datele colectate sunt exacte și relevante.
 • Permite întreprinderilor să colecteze date direct de la publicul lor țintă, în loc să se bazeze pe surse terțe.

Cu toate acestea, cercetarea de piață primară are și unele dezavantaje, printre care:

 • De obicei, este mai costisitoare și necesită mai mult timp decât cercetarea de piață secundară.
 • Necesită mai multe resurse și expertiză pentru a concepe și a efectua cercetarea.
 • Este posibil să nu fie reprezentativă pentru întreaga populație, în funcție de mărimea eșantionului și de metoda de selecție.

În general, cercetarea de piață primară este un instrument valoros pentru întreprinderile care doresc să adune informații specifice și aprofundate despre piața lor țintă, concurență sau industrie. Deși poate fi mai costisitoare și mai lungă decât cercetarea de piață secundară, aceasta permite întreprinderilor să controleze procesul de cercetare și să colecteze date direct de la publicul lor țintă.

O analiză comparativă a principalelor metode de cercetare de piață

Iată o analiză comparativă a patru metode comune de cercetare primară a pieței:

 • Sondajele:
  • Puncte tari:
   • Permite întreprinderilor să colecteze rapid și eficient date cantitative de la un număr mare de persoane.
   • Poate fi realizat online, prin telefon sau în persoană, în funcție de nevoile afacerii.
   • Permite întreprinderilor să adreseze o gamă largă de întrebări și să colecteze date despre o varietate de subiecte.
  • Puncte slabe:
   • Poate avea rate de răspuns mai mici decât alte metode, în special dacă se desfășoară online.
   • Poate să nu permită o flexibilitate sau o explorare aprofundată a subiectelor la fel de mare ca alte metode.
   • Rezultatele pot fi influențate de formularea întrebărilor sau de opțiunile de răspuns oferite.
  • Oportunități:
   • Permite întreprinderilor să ajungă la un public larg, dispersat din punct de vedere geografic.
   • Oferă posibilitatea de a colecta date despre atitudinile, preferințele și comportamentele consumatorilor.
  • Amenințări:
   • Poate fi mai costisitoare și mai lungă decât alte metode, în funcție de mărimea eșantionului și de numărul de întrebări adresate.
   • Poate fi predispus la distorsiuni sau distorsiuni dacă eșantionul nu este reprezentativ pentru întreaga populație.
 • Grupuri de discuții:
  • Puncte forte:
   • Permite întreprinderilor să colecteze date calitative și aprofundate despre atitudinile, percepțiile și comportamentele consumatorilor.
   • Oferă întreprinderilor posibilitatea de a obține feedback și idei de la un grup divers de persoane.
   • Permite întreprinderilor să observe și să analizeze comunicarea nonverbală, cum ar fi expresiile faciale și limbajul corpului.
  • Puncte slabe:
   • De obicei, sunt mai scumpe și necesită mai mult timp decât alte metode de cercetare primară a pieței.
   • Poate fi influențată de prezența moderatorului sau a altor participanți, ceea ce duce la rezultate părtinitoare sau distorsionate.
   • Este posibil să nu fie reprezentative pentru întreaga populație, deoarece implică un grup mic de persoane auto-selectate.
  • Oportunități:
   • Oferă întreprinderilor posibilitatea de a aduna date detaliate și aprofundate despre atitudinile, percepțiile și comportamentele consumatorilor.
   • Permite întreprinderilor să obțină feedback și idei de la un grup divers de persoane.
  • Amenințări:
   • Poate fi mai costisitoare și mai lungă decât alte metode de cercetare primară a pieței.
   • Poate fi predispusă la prejudecăți sau distorsiuni dacă eșantionul nu este reprezentativ pentru întreaga populație.
 • Interviuri:
  • Puncte forte:
   • Permite întreprinderilor să colecteze date calitative și aprofundate despre atitudinile, percepțiile și comportamentele consumatorilor.
   • Oferă întreprinderilor posibilitatea de a pune întrebări de urmărire și de a explora subiecte mai în profunzime.
   • Permite întreprinderilor să stabilească o relație cu persoana intervievată, ceea ce poate duce la răspunsuri mai sincere și mai sincere.
  • Puncte slabe:
   • De obicei, este mai costisitor și necesită mai mult timp decât alte metode de cercetare primară a pieței.
   • Poate fi influențată de prezența intervievatorului, ceea ce duce la rezultate părtinitoare sau distorsionate.
   • Pot să nu fie reprezentative pentru întreaga populație, deoarece implică un grup mic, auto-selectat de persoane.
  • Oportunități:
   • Oferă întreprinderilor posibilitatea de a aduna date detaliate și aprofundate despre atitudinile, percepțiile și comportamentele consumatorilor.
   • Permite întreprinderilor să adreseze întrebări de monitorizare și să exploreze subiecte mai în profunzime.
  • Amenințări:
   • Poate fi mai costisitoare și mai consumatoare de timp decât alte metode de cercetare primară a pieței.
   • Poate fi predispusă la prejudecăți sau distorsiuni dacă eșantionul nu este reprezentativ pentru întreaga populație.
 • Observații:
  • Puncte tari:
   • Permite întreprinderilor să colecteze date detaliate și aprofundate despre comportamentul consumatorilor într-un cadru natural.
   • Oferă posibilitatea de a observa și de a analiza comunicarea nonverbală, cum ar fi expresiile faciale și limbajul corpului.
   • Permite întreprinderilor să colecteze date despre comportamentul consumatorilor care nu pot fi dezvăluite prin alte metode, cum ar fi sondajele sau interviurile.
  • Puncte slabe:
   • Poate necesita mai mult timp și poate fi mai costisitor decât alte metode de cercetare primară a pieței.
   • Poate fi influențată de prezența observatorului, ceea ce duce la rezultate părtinitoare sau distorsionate.
   • Pot să nu fie reprezentative pentru întreaga populație, deoarece implică observarea unui grup mic, auto-selectat de persoane.
  • Oportunități:
   • Oferă întreprinderilor posibilitatea de a aduna date detaliate și aprofundate despre comportamentul consumatorilor într-un cadru natural.
   • Permite întreprinderilor să observe și să analizeze comunicarea nonverbală, cum ar fi expresiile faciale și limbajul corpului.
  • Amenințări:
   • Poate necesita mai mult timp și poate fi mai costisitoare decât alte metode de cercetare primară a pieței.
   • Poate fi predispusă la prejudecăți sau distorsiuni dacă eșantionul nu este reprezentativ pentru întreaga populație.

În general, fiecare metodă de cercetare primară a pieței are propriile puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări și este important ca întreprinderile să ia în considerare cu atenție acești factori atunci când decid ce metodă să utilizeze. 

Definiția cercetării secundare de piață

Cercetarea secundară a pieței este un tip de cercetare de piață care implică utilizarea datelor existente care au fost deja colectate de altcineva. Acest tip de cercetare este, de obicei, mai puțin costisitor și mai puțin consumator de timp decât cercetarea de piață primară, care implică colectarea de date direct de la sursă, dar este posibil să nu fie la fel de specifică sau aprofundată ca cercetarea primară.

Există mai multe surse de date de cercetare de piață secundară, printre care:

 • Agențiile guvernamentale: Agențiile guvernamentale, cum ar fi Biroul de recensământ, colectează și publică o gamă largă de date care pot fi utile pentru întreprinderile care efectuează studii de piață. Aceste date pot include informații demografice, indicatori economici și statistici industriale.
 • Asociații comerciale: Asociațiile comerciale reprezintă industrii sau sectoare specifice și adesea colectează și publică date despre membrii lor și despre industrie în ansamblu. Aceste date pot fi utile pentru întreprinderile care doresc să adune informații despre concurența lor sau despre tendințele din industrie.
 • Firmele de cercetare a pieței: Firmele de cercetare a pieței sunt specializate în colectarea și analiza datelor pentru întreprinderi și deseori publică rapoarte sau efectuează studii pe o varietate de subiecte. Aceste rapoarte și studii pot fi utile pentru întreprinderile care doresc să adune informații specifice și detaliate despre piața, concurența sau industria lor.
 • Baze de date online: Există numeroase baze de date online care oferă acces la o gamă largă de date, inclusiv statistici industriale, informații demografice și indicatori economici. Aceste baze de date pot fi utile pentru întreprinderile care doresc să colecteze rapid și eficient o varietate de date.

Există mai multe avantaje ale utilizării cercetării secundare de piață, printre care:

 • De obicei, este mai puțin costisitoare și necesită mai puțin timp decât cercetarea primară a pieței.
 • Oferă acces la o gamă largă de date care au fost deja colectate de altcineva.

permite întreprinderilor să colecteze rapid și eficient o varietate de date.

Cu toate acestea, cercetarea de piață secundară are și unele dezavantaje, printre care:

 • Este posibil să nu fie suficient de specifică sau aprofundată pentru a satisface nevoile de cercetare ale întreprinderii.
 • Datele pot fi învechite sau nu se pot aplica pieței actuale.
 • Datele pot fi părtinitoare sau incomplete, deoarece au fost colectate de altcineva în alt scop.

În ciuda acestor limitări, cercetarea secundară de piață poate fi un instrument valoros pentru întreprinderile care doresc să obțină o imagine de ansamblu a pieței, a concurenței sau a sectorului lor. Aceasta poate oferi o bază de informații care poate fi apoi completată cu cercetări de piață primare, permițând întreprinderilor să ia decizii informate, bazate pe date.

Există mai mulți pași pe care întreprinderile îi pot urma pentru a utiliza în mod eficient cercetarea de piață secundară, inclusiv:

 • Definiți obiectivele cercetării: Este important ca întreprinderile să își definească în mod clar obiectivele cercetării înainte de a începe procesul de cercetare secundară a pieței. Acest lucru va contribui la asigurarea faptului că datele colectate sunt relevante și răspund nevoilor afacerii.
 • Identificați sursele de date: Există multe surse de date disponibile pentru cercetarea secundară a pieței și este important ca întreprinderile să identifice sursele care au cele mai mari șanse să furnizeze datele necesare pentru a îndeplini obiectivele cercetării. Acest lucru poate implica căutarea în baze de date online, contactarea asociațiilor comerciale sau achiziționarea de rapoarte de la firme de cercetare a pieței.
 • Evaluați calitatea datelor: Este important ca întreprinderile să evalueze cu atenție calitatea datelor utilizate pentru cercetarea secundară de piață. Acest lucru poate implica verificarea credibilității sursei, verificarea acurateței datelor și asigurarea faptului că datele sunt relevante și actualizate.
 • Analizați datele: Odată ce datele au fost colectate, este important ca întreprinderile să le analizeze pentru a trage concluzii și informații semnificative. Acest lucru poate implica utilizarea de instrumente statistice sau software pentru a procesa datele sau pur și simplu examinarea manuală a datelor pentru a identifica modele și tendințe.

În general, cercetarea secundară a pieței este un instrument valoros pentru întreprinderile care doresc să obțină o imagine de ansamblu a pieței, a concurenței sau a industriei lor. Deși este posibil să nu fie la fel de specifică sau aprofundată ca cercetarea primară a pieței, aceasta poate oferi o bază de informații care poate contribui la fundamentarea procesului de luare a deciziilor și poate conduce la succes pe piața competitivă de astăzi. Urmând cele mai bune practici și evaluând cu atenție calitatea datelor utilizate, întreprinderile pot profita la maximum de cercetarea de piață secundară și o pot folosi în avantajul lor.

Cercetare de piață calitativă

Cercetarea de piață calitativă este un tip de cercetare de piață care implică colectarea și analiza datelor sub formă de cuvinte, imagini sau sunete. De obicei, este utilizată pentru a explora și a înțelege atitudinile, comportamentele și motivațiile oamenilor și este adesea utilizată împreună cu cercetarea de piață cantitativă, care presupune colectarea și analiza datelor numerice.

Există mai multe metode de cercetare de piață calitativă, printre care:

 • Grupuri de discuții: Grupurile de discuții implică reunirea unui grup mic și divers de persoane pentru a discuta și a oferi feedback cu privire la un anumit subiect sau produs. Grupurile de discuții sunt moderate de un facilitator calificat și durează de obicei una sau două ore. Acestea permit întreprinderilor să colecteze date calitative aprofundate despre atitudinile, percepțiile și comportamentele consumatorilor și pot fi deosebit de utile pentru a explora idei sau concepte noi.
 • Interviuri în profunzime: Interviurile în profunzime presupun realizarea unor conversații individuale cu persoane despre un anumit subiect sau problemă. Acestea se desfășoară de obicei în persoană sau prin telefon și permit întreprinderilor să colecteze date detaliate și calitative despre atitudinile, percepțiile și comportamentele consumatorilor.
 • Observații: Observațiile presupun colectarea de date prin urmărirea și înregistrarea comportamentului oamenilor într-un cadru natural. Această metodă permite întreprinderilor să colecteze date despre modul în care oamenii utilizează produsele sau serviciile în situații reale și poate fi deosebit de utilă pentru a înțelege comportamentul consumatorilor în context.
 • Forumuri și comunități online: Forumurile și comunitățile online permit întreprinderilor să se angajeze cu un grup de persoane interesate de un anumit subiect sau produs. Aceste platforme pot fi utile pentru colectarea de date calitative despre atitudinile, comportamentele și motivațiile consumatorilor și pot oferi, de asemenea, o oportunitate valoroasă pentru întreprinderi de a construi relații cu publicul lor țintă.

Există mai multe avantaje ale utilizării cercetării de piață calitative, printre care:

 • Permite întreprinderilor să colecteze date detaliate și aprofundate despre atitudinile, percepțiile și comportamentele consumatorilor.
 • Oferă o oportunitate de a explora și de a înțelege motivele care stau la baza comportamentului consumatorilor.
 • Permite întreprinderilor să obțină feedback și idei de la un grup divers de persoane.

Cu toate acestea, cercetarea de piață calitativă are și unele dezavantaje, printre care:

 • Poate fi mai costisitoare și mai lungă decât cercetarea de piață cantitativă.
 • Poate fi influențată de prezența cercetătorului sau a moderatorului, ceea ce duce la rezultate părtinitoare sau distorsionate.
 • Este posibil să nu fie reprezentativă pentru întreaga populație, deoarece implică un grup mic de persoane selectate de către acestea.

Cercetare de piață cantitativă

Cercetarea cantitativă de piață este un tip de cercetare de piață care implică colectarea și analiza datelor numerice. De obicei, este utilizat pentru a măsura și a înțelege atitudinile, comportamentele și motivațiile unui eșantion mare și reprezentativ de persoane și este adesea utilizat împreună cu cercetarea de piață calitativă, care implică colectarea și analiza datelor sub formă de cuvinte, imagini sau sunete.

Există mai multe metode de cercetare de piață cantitativă, printre care:

 • Sondaje: Sondajele implică colectarea de date prin adresarea unui set de întrebări standardizate unui eșantion mare și reprezentativ de persoane. Sondajele pot fi efectuate online, prin telefon sau în persoană și permit întreprinderilor să colecteze o gamă largă de date despre atitudinile, comportamentele și motivațiile consumatorilor.
 • Experimente: Experimentele presupun manipularea uneia sau mai multor variabile și măsurarea efectului asupra unui anumit rezultat. Experimentele pot fi efectuate online sau într-un cadru controlat și permit întreprinderilor să tragă concluzii cauzale despre relația dintre diferite variabile.
 • Observații: Observațiile presupun colectarea de date prin urmărirea și înregistrarea comportamentului oamenilor într-un cadru natural. Această metodă permite întreprinderilor să colecteze date despre modul în care oamenii utilizează produsele sau serviciile în situații reale și poate fi deosebit de utilă pentru a înțelege comportamentul consumatorilor în context.
 • Analiză online: Instrumentele de analiză online permit întreprinderilor să colecteze și să analizeze date despre traficul de pe site-ul web, comportamentul clienților și alți parametri digitali. Aceste instrumente pot oferi informații valoroase despre atitudinile, comportamentele și motivațiile consumatorilor și pot ajuta întreprinderile să își optimizeze prezența online și eforturile de marketing.

Există mai multe avantaje ale utilizării cercetării de piață cantitative, printre care:

 • Permite întreprinderilor să colecteze rapid și eficient cantități mari de date de la un eșantion reprezentativ de persoane.
 • Permite întreprinderilor să măsoare și să analizeze variabile specifice și să tragă concluzii statistice cu privire la date.
 • Permite întreprinderilor să ia decizii bazate pe date, pe baza unor dovezi concrete.

Cu toate acestea, cercetarea de piață cantitativă are și unele dezavantaje, printre care:

 • Poate fi mai costisitoare și mai lungă decât cercetarea de piață calitativă.
 • Este posibil să nu ofere la fel de multă profunzime sau context ca și datele calitative.
 • Poate fi influențată de formularea întrebărilor sau de opțiunile de răspuns oferite.

Concluzie

Cercetarea de piață este un instrument vital pentru întreprinderile de toate dimensiunile, deoarece le permite să adune informații valoroase despre piața lor țintă, concurență și industrie. Prin înțelegerea nevoilor, preferințelor și comportamentelor clienților lor, întreprinderile pot lua decizii informate, bazate pe date, care pot contribui la stimularea succesului și a creșterii.

Există două tipuri principale de cercetare de piață: cercetarea de piață primară, care presupune colectarea de date direct de la sursă, și cercetarea de piață secundară, care presupune utilizarea datelor existente care au fost deja colectate de altcineva. Fiecare tip de cercetare de piață are propriile puncte forte și limitări și este important ca întreprinderile să analizeze cu atenție care este cel mai potrivit pentru nevoile lor.

În plus față de tipul de cercetare de piață, întreprinderile trebuie să ia în considerare și metoda de colectare a datelor. Cercetarea de piață calitativă implică colectarea și analiza datelor sub formă de cuvinte, imagini sau sunete și este utilizată de obicei pentru a explora și înțelege atitudinile, comportamentele și motivațiile oamenilor. Cercetarea de piață cantitativă implică colectarea și analiza datelor numerice și este utilizată de obicei pentru a măsura și a înțelege atitudinile, comportamentele și motivațiile unui eșantion mare și reprezentativ de persoane.

Indiferent de tipul sau de metoda de cercetare de piață, este important ca întreprinderile să planifice și să execute cu atenție cercetarea pentru a colecta date exacte și fiabile. Acest lucru poate implica definirea obiectivelor cercetării, identificarea surselor de date, evaluarea calității datelor și analizarea datelor pentru a extrage informații și concluzii semnificative.

În concluzie, cercetarea de piață este un instrument valoros pentru întreprinderile care doresc să adune informații despre piața, concurența și industria lor. Prin utilizarea unei combinații de cercetare de piață primară și secundară și prin valorificarea metodelor calitative și cantitative, întreprinderile pot aduna o gamă largă de date care pot contribui la fundamentarea procesului de luare a deciziilor și la obținerea succesului pe piața competitivă de astăzi.

“Cercetarea de piață este un instrument crucial pentru întreprinderile care doresc să adune informații despre clienții, concurența și industria lor. Aflați despre diferitele tipuri și metode de cercetare de piață în cel mai recent articol al nostru.”

“Cercetarea de piață primară implică colectarea datelor direct de la sursă, în timp ce cercetarea de piață secundară utilizează date existente care au fost deja colectate de altcineva. Aflați care tip este cel mai potrivit pentru afacerea dvs. în cel mai recent articol al nostru.”

“Cercetarea de piață calitativă presupune colectarea și analiza datelor sub formă de cuvinte, imagini sau sunete, în timp ce cercetarea de piață cantitativă presupune colectarea și analiza datelor numerice. Aflați mai multe despre diferențele dintre aceste două tipuri de cercetare de piață în cel mai recent articol al nostru.”

“Cercetarea de piață permite întreprinderilor să adune informații valoroase despre piața lor țintă, concurență și industrie. Nu luați decizii de afaceri fără ea! Aflați mai multe în cel mai recent articol al nostru.”

“Adunați datele de care aveți nevoie pentru a lua decizii de afaceri informate, bazate pe date, cu ajutorul cercetării de piață. Aflați despre diferitele tipuri și metode în cel mai recent articol al nostru.”

“Obțineți informațiile de care aveți nevoie pentru a lua decizii de afaceri în cunoștință de cauză citind cel mai recent articol al nostru despre cercetarea de piață.”

“Doriți să aflați despre diferitele tipuri și metode de cercetare de piață? Consultați cel mai recent articol al nostru.”

“Obțineți o înțelegere mai profundă a clienților, a concurenței și a industriei dumneavoastră cu ajutorul cercetării de piață. Citiți cel mai recent articol al nostru pentru a afla mai multe.”

“Nu luați decizii de afaceri fără a avea datele de care aveți nevoie. Aflați despre cercetarea de piață și cum vă poate ajuta în cel mai recent articol al nostru.”

“Obțineți informațiile de care aveți nevoie pentru a reuși pe piața competitivă de astăzi cu ajutorul cercetării de piață. Citiți cel mai recent articol al nostru pentru a afla mai multe.”

Ce este cercetarea de piață și de ce este importantă pentru întreprinderi?

Ce este cercetarea primară de piață și care sunt câteva exemple de metode de cercetare primară de piață?

Ce este cercetarea de piață secundară și care sunt câteva surse de date ale cercetării de piață secundare?

Ce este cercetarea de piață calitativă și care sunt câteva exemple de metode de cercetare de piață calitative?

Ce este cercetarea de piață cantitativă și care sunt câteva exemple de metode cantitative de cercetare de piață?

Cum efectuează întreprinderile studii de piață și care sunt cele mai bune practici de urmat?

Cum utilizează întreprinderile cercetarea de piață pentru a-și informa procesul decizional și pentru a conduce la succes?

Care sunt avantajele și dezavantajele cercetării de piață primare și secundare?

Care sunt avantajele și dezavantajele cercetării de piață calitative și cantitative?

Cum aleg întreprinderile tipul și metoda de cercetare de piață potrivite pentru nevoile și obiectivele lor?